jméno:
heslo:

Sběrací, senážovací a transportní vůz LELY TIGO XR 75

Řada Tigo XR je zcela nový a jedinečný koncept vyvinutý společností Lely, který může fungovat jako nakládací vůz, ale zároveň také jako přepravní vůz. Na základě této flexibility nejsou v podniku potřebné žádné další investice do transportní techniky. Hydraulickým sklopením předního čela a zakrytím dopravního kanálu je možné vůz Tigo XR během několika minut přestavět ze senážního vozu na vůz pro transport řezanky.

Série Tigo XR od Lely nastavuje nové standardy pro kombinované vozy.

 

NOVINKA V ČR - OBJEM 75 m3

 

tigo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lze přeměnit sběrací vůz na vůz pro transport siláže?

Hlavní rozdíl mezi sběracím vozem a transportním vozem (např. pro transport kuk. siláže) je, že první je sklizňovým strojem a druhý transportním prostředkem. Pro sběrací vůz je nejdůležitější zvládnout sklizeň vysoce hodnotného objemného krmiva, pro transportní vůz je hlavním hlediskem maximální transportní kapacita a využití celého objemu ložného prostoru. Největší Combi vůz musí splňovat všechny uvedené požadavky. Nový Lely Tigo XR splňuje tato hlediska a jeho koncepce představuje zcela nový standart pro tuto techniku!

 

Chytrá hlava

Hlavním "zlepšovákem" této nové řady je integrován do přední části vozu. Zcela inovativní řešení představuje sklopné nakládací čelo – tzv. „Vario čelo“, které má variabilní funkce: měnitelný plně-automatický systém nakládání, ložný prostor navíc, asistent při vykládání, umožňuje obsluze vynikající výhled při plnění vozu (řezačkou). Inteligentní software vozu se stará o všechny funkce, tím zjednodušuje obsluhu při jízdě a zvyšuje celkovou efektivitu.

  

tigo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikální poloha pro maximální stupeň naplnění

Během sbírání pícní hmoty je Vario čelo ve vertikální poloze - má tedy stejnou polohu jako u ostatních modelů Lely Tigo. Pohyb Vario čela zajišťují dva hydraulické písty, které navíc průběžně měří plnící tlak pícní hmoty. Vlivem speciálního tvaru Vario čela a pozicí pístů, horní strana čela je rozhodujícím prvkem pro lisovací tlak, takže ložný prostor vozu je vždy zcela naplněn až nahoru.

 

Snadné nastavení a vždy správný lisovací tlak

Z důvodu velkých rozdílů ve sklízené pícní hmotě je absolutně nezbytné mít možnost ovlivnit a nastavit lisovací tlak z hlediska nutriční hodnoty a struktury krmiva. Pokud je Vario čelo mírně nakloněno dopředu, je jeho protitlak proti pícní hmotě redukován, což zamezuje "pasírování" vlhké a těžké pícní hmoty. Změnou polohy Vario čela o několik stupňů vzad docílíme zvýšení lisovacího tlaku pro sklizeň suché a houževnaté pícní hmoty.

 

Velká kapacita a navíc i kompaktní nákladní vůz

Jedno určitě Lely Tigo splňuje, tento sběrací vůz odhaluje svoji největší výhodu. Vario čelo lze rychle odklonit do přední polohy, a tím vytvořit další ložný prostor 6 m³ přímo nad plnícím agregátem. Výsledek: díky tomuto extra prostoru může být celková délka vozu o 1 m kratší jak oproti předchozím modelům tak i konkurenčním vozům, protože je zajištěno i mnohem lepší rozložení hmotnosti nákladu. Během sklizně pícnin je Vario čelo stále v přední poloze takže obsluha má dobrý přehled o tom co se děje ve voze.

 

Dobrý start pro vyprazdňování

Začátek vyskladňování sběracího vozu je nejvíce kritickým provozním momentem, protože celý náklad uvádíme najednou do pohybu. V závislosti na modelu, Vario čelo přebírá 10 - 15 % objemu ložného prostoru. To zároveň snižuje váhu pícní hmoty působící na podlahový dopravník a ulehčuje jeho rozjezd. Jakmile odstartujeme pohyb řetězového dopravníku, souběžně s tím se Vario čelo spolu s pícní hmotou začne pohybovat směrem vzad a tato operace pomáhá roztlačit kompletně veškerou hmotu skrz vůz.

 

tigo3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka bezproblémového startu!

Při ukončení této operace je Vario čelo skloněno v úhlu 25 stupňů vzad. Tím zajišťuje, že veškerá pícní hmota byla "převzata" podlahovým dopravníkem.

 

Širší nástavba, širší sběrací zařízení a také širší rotor

Usnadnění plnění při sklizní samochodnou řezačkou a být schopen lépe využít širokého podvozku, plnící kanál byl rozšířen o 20 cm. Rozšířením dlouhodobě velmi osvědčeného Tigo-rotoru (o průměru 800 mm) i sběrače (bez vodící dráhy) je zajištěna perfektní průchodnost pro pícní hmotu. Čistý pracovní záběr bezúdržbového sběracího zařízení je 200 cm, tento umožňuje velmi snadnou tvorbu řádků pícní hmoty. U těchto nových modelů je širší rotor vybaven 45 noži s centrálním vypínáním.

 

Nadbytek světlé výšky vozu

Vůz je během plnění nakloněn dopředu tak, aby dopravní systém byl dostatečně nízko nad zemí. Výška zvedání sběrače byla zvýšena o 5 cm (ve srovnání s modely R Combi) k zajištění dostatečné světlé výšky pokud je vůz v plnící poloze. Během transportu je vůz v horizontální poloze a pro průjezd silážním žlabem lze tažnou ojí nadzvednout přední část vozu a dostatečně zvětšit světlou výšku vozu pro bezpečné projetí.

 

Více efektivní plnění zlepšuje kvalitu krmiva

Základní otázkou pro proces silážování je: kolik litrů mléka tím sklidíme? Pro sběrací vozy platí, že především jejich systém sběru a plnění je tím, co tvoří z hlediska provozní úspěšnosti nejdůležitější rozdíly mezi nimi. Všechny modely Lely Tigo jsou daleko před konkurencí v parametrech šetrného zacházení s pícní hmotou i kvality řezání. Vozy Lely Tigo jsou dlouhodobě známé svými výjimečně širokými plochami dopravních prstů rotoru a následně i minimálním prostorem mezi nimi a ostřím nože, což zajišťuje optimální kvalitu řezu pícní hmoty. Tedy z tohoto hlediska nic nového. Absolutním zlepšením je však konstrukce plnícího kanálu za rotorem. Kanál byl značně zkrácen, pícní hmota je tlačena přímo do ložného prostoru rychleji, přitom dochází jen k minimálnímu kontaktu mezi kovovými částmi a pícninou. Kombinace širokých dopravních prstů a krátkým dopravním kanálem při zvýšené kontrolou plnícího tlaku snižuje riziko "pasírování" na nepatrné minimum!

 

Zlepšený přenos hnací síly

Větší a silnější vozy - vyšší výkon!

DFH s.r.o. Družstevní I. ev.č. 0238,Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín
tel: +420 577 310 678 Fax: +420 577 310 680 mobil:+420 602 554 825 e-mail: info@dfh.cz

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting